Ons opvoedingsproject

Met ons voltallige team heten we alle leerplichtige jongens en meisjes, vanaf 2.5 tot 18 jaar, welkom op de internaten OLVP.   

Ons pedagogisch project steunt op 4 pijlers

IMG 20231004 WA0018

Een huislijke sfeer

We bieden onze internen een warm nest aan en begeleiden hen - binnen een familiale sfeer - in hun groei naar jongvolwassenen.  Op onze internaten hebben we veel aandacht voor de integratie van ‘de gewone dingen[1]’ in het dagdagelijkse gebeuren.  Door tijd maken voor elkaar,  een gezonde ontspanning aan te bieden, voldoende nachtrust te respecteren, het bewaken van een harmonische dagstructuur , gezond en gevarieerd eten aan te bieden, samen huishoudelijke taken uit te voeren, samen  te feesten en samen te beleven, willen wij onze internen een warme stevige basis meegeven.

Voor iedereen

Na meer dan 130 jaar zetten onze internaten een traditie voort van een Christelijke en sociale bezieling waarin de spirit van ‘laagdrempeligheid’ moet worden voortgezet.  We willen dat een internaat betaalbaar én dus toegankelijk moet blijven voor iedereen: ook kansarme kinderen krijgen kansen op onze internaten.

Onze deuren staan voor iedereen open. Iedereen, ongeacht kleur, sociale achtergrond of godsdienstige overtuiging moet zich thuis kunnen voelen op onze internaten.

Pedagogische begeleiding

In een veeleisende maatschappij die gekenmerkt wordt door het individualisme, bieden onze internaten een rustpunt en houvast voor vele jongeren aan.

Het team staat in de voor het opvoeden en begeleiden van de internen.  Dit houdt specifiek in:

  • Begeleiding bij het vormen van de jongeren tot relatiebekwaamheid.
  • Op maat geschreven studiebegeleiding, gekoppeld aan ontspanning om elke intern zijn talenten maximaal te laten ontplooien.
  • Begeleiding bij de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheidsgevoel.

Met ons voltallige team streven we ernaar om onze internen een mooi waardenpakket mee te geven: respect voor alles en iedereen, sociale inzet, zelfstandigheid, tevreden kunnen zijn met de kleine en eenvoudige dingen, aandacht voor oprechte vriendschappen.

Studieklimaat

Via een degelijke en intense studiebegeleiding stimuleren en ondersteunen we onze internen in het ‘leren leren’ zodat zij hun studies met een gezonde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in vrucht kunnen voltooien.

Door oog te hebben voor de unieke kenmerken van elke intern en in overleg met de scholen, ouders, CLB en andere diensten proberen we elke intern zo goed mogelijk te volgen en indien nodig een meer gespecialiseerde begeleiding op te zetten.


IMG 20231004 WA0019

[1] Gebaseerd op de orthovisie van W. Ter Horst.

Afdrukken E-mailadres