Studie

IMG 8490 SmallStudiebegeleiding is één van de hoofdpijlers van onze internaten. We willen een studiebevorderend klimaat realiseren waarin plaats is voor een gezonde studie-ijver. Onze opvoeders staan klaar om elke intern een optimale studiebegeleiding te geven, aangepast aan de leeftijd en aan de studierichtingen. Regelmatig overleg met de scholen, de ouders en CLB laat toe elke intern persoonlijk te volgen en indien nodig een individuele begeleiding op te zetten.

Lagere school:

De studie van de lagere school gaat door in verschillende groepen. De agenda’s worden dagelijks gecontroleerd, de kinderen worden dagelijks geholpen bij het verwerken van de leerstof en krijgen studietips. Na de studie is er een lees- en puzzelmoment.

Middelbare school:

De studie van de internen van de 1ste en 2de graad van de secundaire school gaat door in de grote studiezaal. De internen van de 3de graad studeren zelfstandig op hun kamer, als … de studieresultaten van het voorgaande rapport goed waren. Voor de internen van het BSO voorzien wij een aparte studieregeling, waarbij er tijd voorzien is voor extra ontplooiing. Er is wekelijks een bezoek aan de bibliotheek voorzien. Tijdens de examens kunnen de internen vrijblijvend het weekend doorbrengen op ons internaat om voldoende te studeren. Er zijn steeds opvoeders voorzien die klaar staan om de internen op te vragen en/of uitleg te geven.

Afdrukken E-mailadres